ՍԿԻԶԲ // Գլխավոր Էջ

ԲԱՌԵՐ

ՏԱՌԵՐ

ՏԱՌԱՐՎԵՍՏ

Պատճէնաշնորհ, 1998 Novikov Design, 2005—2014 Ռուբէն Թարումեան (թարգմանութիւն)